“La manera més senzilla d'entendre'm
és posar-me a cantar.”