Política de privacitat

Aquesta és la pàgina de política de protecció de dades de Roser Puigbò Pons. Fa referència al tractament de les dades de les persones físiques que accedeixen a aquest lloc web. El tractament de les dades s’efectua seguint la normativa europea del Reglament General de Protecció de Dades RGDP) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (en endavant LOPD-GDD) i la normativa que es derivi. 


Responsable Tractament de les Dades:

El responsable del tractament de dades personals és Roser Puigbò Pons. 


Finalitat i Legitimació de les Dades:

L’ús de les dades personals dels usuaris es farà per les següents accions:


1) Per respondre a les consultes rebudes pel lloc web via correu electrònic. 


2) Gestionar les dades en una llista per enviar informació a través del butlletí.


3) Per gestionar els drets dels usuaris.


La legitimació del tractament de les dades personals es realitza a través de l’article 6.1 del RGDP. 


Conservació de les Dades:

Les dades personals es conservaran mentre duri la relació professional i durant el termini mínim previst per la normativa vigent.


Drets dels Usuaris:


·Rebre informació sobre les dades personals tractades (article 18. del RGPD)


·Accés i rectificació de les dades o sol·licitar la seva supressió. 


·També es té dret a retirar el consentiment en qualsevol moment.